Behandeling van Etalagebenen en perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

 

 

 

De behandeling van perifeer arterieel vaatlijden door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut en wordt uitgevoerd door onze therapeut Annemieke Oudijk bestaat uit een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Dit is een intensief traject van een jaar. Het doel is om de loopafstand te vergroten, gerelateerde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met andere aandoeningen van de patiënt (comorbiditeit) en/of andere beperkingen.

De patiënt wordt in de eerste periode 2 à 3 keer per week behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. De patiënt oefent ook thuis zelfstandig met bewegen. Tijdens de sessies met de fysio- of oefentherapeut wordt niet alleen fysiek getraind, maar wordt de patiënt ook begeleid naar een gezondere leefstijl. Annemieke Oudijk is de Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering en looptraining.

De patiënt en therapeut bekijken samen hoe voldoende bewegen en een gezondere leefstijl op een prettige manier een plek kunnen krijgen in het dagelijks leven van de patiënt. Zo kan de patiënt ook na het beëindigen van de behandeling de voordelen van de behandeling vasthouden.

De behandeling bestaat uit een intensief loopschema.
Het doel van de behandeling is dat de afstand vergroot die u zonder pijn kan afleggen. Bijkomend voordeel is dat het proces van slagaderverkalking wordt vertraagd.

Vergoeding
Sinds 2017 worden de eerste 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist.

 

Wij zijn aangesloten bij: